Welkom bij Melkveehouderij Dijkshoorn

Welkom op onze website, hier vindt u informatie over onze moderne melkveehouderij. Ons bedrijf is gelegen in de Woudse Polder in de groene gemeente Midden-Delfland. Hier melken wij 100 koeien per dag. En deze koeien genieten zoveel mogelijk buiten in de wei. Waar ze met z'n allen het landschap decoreren, naast het kleinste dorpje van Nederland: 't Woudt.

Onze missie als gemiddeld grote, gangbare melkveehouderij, is om op een zo duurzaam mogelijke manier melk te produceren voor Friesland Campina, door oog te hebben voor milieu, biodiversiteit, groene energie opwekken, gebruik maken -en sluiten van kringlopen, duurzaamheid, natuur en de stad-landrelatie.

We werken met twee melkrobots, een mestrobot en ledverlichting. Deze werken op zonne-energie, van zonnepanelen die te vinden zijn op het dak van de stal. Ons erf heeft een gesloten afvalwatersysteem waarbij afvalwater wordt hergebruikt, dit past bij ons als kringloopboerderij. We zijn grondgebonden, zodat we alle koeienmest op ons bedrijf kunnen en mogen aanwenden om het gras te laten groeien.

Op dit moment groeit er op 4 ha kleigrond een combinatie van gras en klaver. Hiermee halen we meer eiwit van eigen land en zorgt de klaver voor de benodigde stikstof voor het gras in plaats van kunstmest.

Wij houden van de boerennatuur. Bloemen, insecten en weidevogels, daar zetten wij ons voor in, maar ook hazen, fazanten, of gewoon de frisse lucht die weilanden en groene gewassen geven vinden heel belangrijk om te commmuniceren. We zijn een gecertificeerde educatie boerderij. We verzorgen boerderij educatielessen voor leerlingen uit de regio. Zo laten we een nieuwe generatie zien en beleven wat een agrarisch bedrijf inhoudt.

Nieuws & actualiteiten over ons bedrijf vindt u op ons instagram account: melkveehouderij_dijkshoorn.


Melkveehouderij Dijkshoorn 't Woudt zomerstalvoedering Melkveehouderij Dijkshoorn 't Woudt zomerstalvoedering

melkveehouderij melkveehouderj melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij melkveehouderij