Duurzaamheid

Onze moderne melkveehouderij is gelegen in de Woudtse Polder, naast 't Woudt, in de groene gemeente Midden Delfland. Midden Delfland ligt tussen Rotterdam, Delft, Den Haag en het Westland. Wij melken dagelijks 100 melkkoeien met 2 melkrobots. Dierenwelzijn, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, natuur, milieu, de consument en de stad-land relatie vinden wij heel belangrijk.

Extra aandacht voor de koe

Wij zorgen goed voor onze koeien, zodat die een goed en comfortabel leven hebben.

Aandacht voor de natuur

Wij werken in balans met de natuur. Wij zorgen voor een groener landschap, rijk aan insecten en vogels, waarin meer ruimte is voor natuurlijke kringlopen.


Aandacht voor het klimaat

Wij besteden veel aandacht aan het klimaat. Wij willen een grote bijdrage leveren bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.


Wat doen wij aan duurzaamheid?


Kingloopboerderij

Wij zijn lid van de kinglooplandbouw in Midden Delfland: We proberen zo duurzaam mogelijk te werken. We vergelijken opbrengsten en resultaten met onze collega-boeren en volgen colleges die leiden tot effiëntie en betere resultaten. We proberen zoveel mogelijk voeding voor de koeien van ons eigen land te halen. En dit voer met zo min mogelijk verlies aan de koe te voeren. Wij zijn grondgebonden. Alle mest van de koeien kunnen en mogen we over het land uitrijden als bemesting voor het gras.


Afvalwater van het erf wordt hergebruikt

Al het afvalwater vanaf het erf wordt opgevangen om ook eventuele perssappen uit het voer op te vangen. Deze worden hergebruikt. Hiermee worden de mineralen benut en het oppervlaktewater blijft schoon.

Presentatie over de aanleg van het erf: https://www.youtube.com/watch?v=6BPn1k56vRk&feature=youtu.be


26-08-2016 kwam het Hoogheemraadschap van Delfland ons erf met beperkte erfafspoeling bekijken en concludeerde dat de sloot achter het erf kraak helder water bevat en vol leven is.


Milieuvriendelijke trekkermotor


Onze meest gebruikte en nieuwste CASE trekker, de Case Puma IH 130, maakt gebruik van een Euro 5 motor met toevoeging van adblue. De uitstoot van schadelijke gassen is hiermee tot minimum beperkt. Dat werkt aanzienlijk schoner.


Warmte terugwinning

We produceren melk met zo min mogelijk energie. Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat we warm water verkrijgen met behulp van warme melk, voordat de melk in de verzamelkoeltank komt. De melk wordt gekoeld door koud water en tegelijkertijd het water opgewarmd door de warme melk.


Zomerstalvoedering

In de zomer voeren we vers gras aan de koeien (zomerstalvoedering). Schoner, verser, sappiger en voedzamer kunnen de koeien het niet krijgen. Wij gaan op deze manier uiterst effciënt met onze mineralen om. In de herfst als de koeien niet meer buiten kunnen lopen omdat het te drassig wordt, is zomerstalvoedering ideaal.


frontmaaier en de opraapdoseerwagen voor de zomerstalvoedering
Zonne-energie

In totaal hebben we nu 112 zonnepanelen. Waarmee bijna alle elektriciteit die we gebruiken, zelf produceren. De melkrobots in stal werken grotendeels op de stroom die de zonnepanelen opleveren op het dak.


Stalgordijnen

De stallen zijn voorzien van een open gevel met stalgordijn. Dit zorgt in de zomer, als de gordijnen open zijn, voor een heerlijk geventileerde stal met schaduw. In de winter bij hele koude dagen kunnen we de gevel geheel winddicht afsluiten, de warmte van de dieren blijft dan
in de stal.

  
stalgordijnen, werken van beneden naar boven

LED verlichting

De gehele stal is voorzien van LED verlichting. Hiermee is het elektriciteitsverbruik voor verlichting gehalveerd. Daarnaast zorgt LED verlichting voor meer licht ten opzichte van de TL verlichting voorheen.


Toekomstplan: Meer zonnepanelen

Als toekomstplan hebben wij een energieneutrale melkveehouderij voor ogen. Met nog meer zonnepanelen.
De grote oppervlakte van de daken van stallen zijn ideaal voor een flink aantal zonnepanelen.


Cittaslow Supporter

Op 29-11-2016 kregen we het "Certificaat Supporter Cittaslow Midden-Delfland" uitgereikt.