Bedrijf
Onze moderne melkveehouderij is gelegen in de Woudtse Polder, naast 't Woudt, in de groene gemeente Midden Delfland. (Op onderstaande foto linksonderaan.) Midden Delfland ligt tussen Rotterdam, Delft, Den Haag en het Westland. Wij melken dagelijks 110 melkkoeien met 2 melkrobots. We wonen met onze 3 kinderen bij het bedrijf. Dierenwelzijn, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, natuur, milieu, de consument en de stad-land relatie vinden wij heel belangrijk.Duurzaam

Kingloopboer

Wij zijn lid van de kinglooplandbouw in Midden Delfland: Boer in Midden-Delfland. We proberen zo duurzaam mogelijk te werken. We vergelijken opbrengsten en resultaten met onze collega-boeren en volgen colleges die leiden tot effiëntie en betere resultaten. We proberen zoveel mogelijk voeding voor de koeien van ons eigen land te halen. En dit voer met zo min mogelijk verlies aan de koe te voeren.


Hergebruiken van mineralen en beperken erfafspoeling

Ons erf is opnieuw aangelegd in oktober 2015, alle sleufsilo's waarin voer wordt bewaard zijn aangesloten op een grote put om eventuele perssappen op te vangen en deze over het land uit te kunnen rijden. Hiermee worden de mineralen benut en het oppevlaktewater blijft schoon.

Presentatie over de aanleg van het erf: https://www.youtube.com/watch?v=6BPn1k56vRk&feature=youtu.be26-08-2016 kwam het Hoogheemraadschap van Delfland ons erf met beperkte erfafspoeling bekijken en concludeerde dat de sloot achter het erf kraak helder water bevat en vol leven is.


Warmte terug winning

We produceren melk met zo min mogelijk energie, naast zonne-engerie hebben wij warmte terugwinning op het bedrijf. Dit houdt in dat we warm water produceren met behulp van de warme melk. De melk wordt gekoeld en tegelijkertijd het water opgewarmd.


Zomerstalvoedering

In de zomer voeren we vers gras aan de koeien (zomerstalvoedering). Schoner, verser, sappiger en voedzamer kunnen de koeien het niet krijgen. Wij gaan op deze manier uiterst effciënt met onze mineralen om. In de herfst als de koeien niet meer buiten kunnen lopen omdat het te drassig wordt, is zomerstalvoedering ideaal.

frontmaaier en de opraapdoseerwagen voor de zomerstalvoederingZonne-energie

In totaal hebben we nu 112 zonnepanelen. Waarmee we meer dan de helft van de stroom die we nodig hebben, zelf produceren.
De zonnepanelen liggen o.a. op het dak van de ligboxenstal met daarin de melkrobots.
De groencertificaten gaan naar Friesland Campina. Wij willen ook op deze manier een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de zuivelindustrie.

De stallen zijn voorzien van een open gevel met stalgordijn. Dit zorgt in de zomer voor een heerlijk geventileerde stal. In de winter bij hele koude dagen kunnen we de gevel geheel winddicht afsluiten met het gordijn.

  


LED verlichting

De gehele stal is voorzien van LED verlichting. Hiermee is het elektriciteitsverbruik voor verlichting gehalveerd. Daarnaast zorgt LED verlichting voor meer licht ten opzichte van de TL verlichting voorheen.


Toekomstplan: Windenergie

Als toekomstplan hebben wij een energieneutrale melkveehouderij voor ogen. Met een kleine, mooie windmolen kan dit werkelijkheid worden, in combinatie met de zonnepanelen. De molen van EAZ-wind vinden we heel geschikt. Deze is beperkt hoog en gemaakt van natuurlijke materialen, passend in het landschap. Midden Delfland ligt dermate aan de kust, dat er genoeg wind is en een windmolen er waarschijnlijk rendabele kansen heeft. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden.
Grasland

Wij hebben 56 ha land in gebruik. 11 Ha gebruiken we van het Hoogheemraadschap.


De Waterberging in de Woudtse polder
De waterberging wordt mulitfuctioneel gebruikt:
- Waterberging: Bij calamiteiten wordt dit onder water gezet,
- Agrarisch: We maaien hetweiden er jongvee of schapen
- Natuur: In het voorjaar broeden er weidevogels in de berging,
- Recreatie: Rondom kan er gewandeld worden, genietend van dieren, natuur en informatiepunten.


De waterberging in de Woudtse polder in gebruik.

De waterberging in de Woudtse Polder met drachtige pinken.
Onze koeien in de Woudtse polder, in de verte de waterberging.
Naast het melkvee hebben we nog diverse boerderijhuisdieren

  


          

    

    

En een mini moestuin:
Geschiedenis

Sinds 1994 is het bedrijf aan de Woudseweg van de familie Dijkshoorn. Ons bedrijf is van vader op zoon gegaan. (Opa) Henk Dijkshoorn heeft in 1932 een boerderij gekocht in Den Hoorn aan de Noordhoornseweg. Zijn zoon (vader) Klaas Dijkshoorn heeft het bedrijf overgenomen. In 1993 heeft hij het bedrijf aan de Woudseweg gekocht omdat de autosnelweg A4 pal achter de boerderij aan de Noordhoornseweg kwam te liggen, waardoor vele hectares grasland verdwenen.

Later is het hele bedrijf aan de Noordhoornseweg verdwenen vanwege de komst van de rioolwaterzuivering.

Een leuke anektdote is dat we bij het aanleggen van een pad een grote steen wilden verplaatsen en toen zagen dat dit een oude grafsteen was van ene Blasius Dijkshoorn, die in vroeger tijden op een naastgelegen boerderij in 't Woudt een herenboer was. Uit stamboomonderzoek blijkt dat deze Blasius inderdaad een verre voorvader is van ons. De grafsteen kunt u nu bekijken in het museum te Schipluiden.


Cultuurhistorie
Tussen de waterberging en onze boerderij ligt een cultuurhistorische terp.

Wat is een terp?

In de oudheid bestonden deze zeedijken niet en liepen de kustgebieden tweemaal per dag onder water. De mensen die daar woonden moesten iets verzinnen om hun voeten droog te houden. De oplossing vond men in het bouwen van terpen. Een terp is een woonheuvel, opgeworpen uit aarde en plaggen. Zo'n heuvel kon wel 7 meter hoog worden en was groot genoeg om een boerderij op te bouwen, en soms zelfs groot genoeg voor een heel dorp. Overal langs de zeekust zijn dergelijke woonheuvels te vinden. In Friesland heten ze terpen, in Groningen wierden en langs de kust van het IJsselmeer worden ze werven genoemd. De bouw van terpen begon rond 600 v.Chr. en ging door tot in de Late Middeleeuwen.


Cultuurhistorische sloten

Ook zijn er in onze polder cultuurhistorische, kromme sloten te vinden. De uitbuikingen van de sloten geven aan dat er een terp heeft gelegen.


cultuurhistorische kromme slootCittaslow Supporter

Op 29-11-2016 kregen we het "Certificaat Supporter Cittaslow Midden-Delfland" uitgereikt.