Machines

Wij werken zoveel mogelijk met behulp van de trekker of verreiker. Vegen, scheppen, uitmesten, al het landwerk gebeurt met materiaal wat wij grotendeels op het erf hebben staan. We doen we zoveel mogelijk werk zelf met eigen machines. Hierboven een foto van het inkuilen.


  
Case Puma IH 130Claes hark


Bemester 8.5 m3, sleepvoetbemesterSinds 2014 voeren we met een voermengwagen


Zomerstalvoedering

In de zomer hebben de koeien de vrije keus: Binnen blijven in de stal of naar buiten. In de stal voeren wij 2x per dag vers gras. Met de tractor met frontmaaier en opraapdozeerwagen halen we het schone, verse gras en brengen dit direct in de stal. Bekijk dit op onderstaande films:


Grazen met de tractor

Vers gras lossen in de stal

Smullende koeienmaaier, trekker, opraapdozeerwagen


Potgrond doseerwagen

De ligboxen strooien we op met een dikke laag droge potgrond. We gebruiken hiervoor een doseerwagentje waar we erg content mee zijn. Het wagentje kan de potgrond opscheppen en netjes verspeiden in de ligboxen. Het heeft de ideale afmeting om door de stal te rijden. De potgrond komt uiteindelijk in de mestkelder onder de stal terecht. Waarna het met de mest over het land wordt verspreid.

Aan het werk met de potgrond doseerwagen in de stalBeregenen in een droge zomerperiode

BeregeningshaspelMaïshakselteam 't Woudt


Dit zijn drie boeren uit de Woudtse polder die gezamenlijk hun maïs hakselen en inkuilen. Wij hebben samen een maïszaaimachine, graszaaimachine, ploeg, rotoreg, kilverbak, cultivator en een maïshakselaar. In het voorjaar wordt de maïs gezaaid. We oogsten de maïs zo eind september met het Woudtse Hakselteam.

De maïshakselaar maait en versnippert de maïsplant en de kolf tot kleine stukjes. Dit is gezond voer voor koeien. Per jaar verkrijgen we op deze manier zo’n 45.000 kilo snijmaïs per hectare.

Maïshakselteam 't Woudt volle pijp in actie 21 oktober 2013

Maïshakselteam 't Woudt aan het werk op de maïskuil (2009)


John Deere 4 rijige hakselaar (1987)