Bedrijf

Vrije Keuze Melk van Vrije Keuze Koeien

Van het vroege voorjaar tot het begin van de winter staan de deuren van onze stal overdag open. De koeien kunnen dan naar eigen keuze binnen of buiten verblijven. Als het lekker weer is kiezen ze voor de wei en op een dag met veel regen of felle zon kunnen ze binnen blijven in onze comfortabele stal. Deze keuze vrijheid is prettig voor de koeien in combinatie met de melkrobots, waarbij de koe ook zelf bepaalt wanneer zij gemolken wil worden. Onze melk leveren wij aan Friesland Campina. De producent van uiterst duurzame, Hollandse zuivelproducten van de allerhoogste kwaliteit.


Grasland

Wij hebben 56 ha land. 11 Ha gebruiken we van het Hoogheemraadschap. De totale oppervlakte wordt gebruikt voor voer voor onze koeien. Als kringloopboer is dit land voor ons heel belangrijk. Natuur vinden wij ook belangrijk. Een boerderij is een en al natuur. Gras groeit van mest van de koeien. Op het bodemleven wat daardoor onstaat, komen weidevogels af. Zij vinden voedsel op het boerenland. Bloemen en insecten zien we we graag. In de natuur hangt alles met elkaar samen. Het een kan niet zonder het ander.

Op dit moment groeit er op 4 ha kleigrond een combinatie van gras en klaver. Hiermee halen we meer eiwit van eigen land en zorgt de klaver voor de benodigde stikstof voor het gras.  


De Waterberging in de Woudtse polder

De waterberging wordt mulitfuctioneel gebruikt:

- Waterberging: Bij calamiteiten wordt dit onder water gezet,

- Agrarisch: We maaien het of weiden er jongvee of schapen

- Natuur: In het voorjaar broeden er weidevogels in de berging,

- Recreatie: Rondom kan er gewandeld worden, genietend van dieren, natuur en informatiepunten.


De waterberging in de Woudtse polder in gebruik.Naast het melkvee hebben we nog diverse boerderijhuisdieren

  Geschiedenis

Sinds 1994 is het bedrijf aan de Woudseweg van de familie Dijkshoorn. Ons bedrijf is van vader op zoon gegaan. (Opa) Henk Dijkshoorn heeft in 1932 een boerderij gekocht in Den Hoorn aan de Noordhoornseweg. Zijn zoon (vader) Klaas Dijkshoorn heeft het bedrijf overgenomen. In 1993 heeft hij het bedrijf aan de Woudseweg gekocht omdat de autosnelweg A4 pal achter de boerderij aan de Noordhoornseweg kwam te liggen, waardoor vele hectares grasland verdwenen.

Later is het hele bedrijf aan de Noordhoornseweg verdwenen vanwege de komst van de rioolwaterzuivering.

Een leuke anektdote is dat we bij het aanleggen van een pad een grote steen wilden verplaatsen en toen zagen dat dit een oude grafsteen was van ene Blasius Dijkshoorn, die in vroeger tijden op een naastgelegen boerderij in 't Woudt een herenboer was. Uit stamboomonderzoek blijkt dat deze Blasius inderdaad een verre voorvader is van ons. De grafsteen kunt u nu bekijken in het museum te Schipluiden.

De Woudste polder staat van oudsher bekend om de lekker boter die er in vroegere tijden gemaakt werd. Deze was bijzonder lekker. Uit historische documenten blijkt dat de Woudtse boter zelfs op markten in Antwerpen werd verkocht.


Cultuurhistorie

Tussen de waterberging en onze boerderij ligt een cultuurhistorische terp.

Wat is een terp?

In de oudheid bestonden deze zeedijken niet en liepen de kustgebieden tweemaal per dag onder water. De mensen die daar woonden moesten iets verzinnen om hun voeten droog te houden. De oplossing vond men in het bouwen van terpen. Een terp is een woonheuvel, opgeworpen uit aarde en plaggen. Zo'n heuvel kon wel 7 meter hoog worden en was groot genoeg om een boerderij op te bouwen, en soms zelfs groot genoeg voor een heel dorp. Overal langs de zeekust zijn dergelijke woonheuvels te vinden. In Friesland heten ze terpen, in Groningen wierden en langs de kust van het IJsselmeer worden ze werven genoemd. De bouw van terpen begon rond 600 v.Chr. en ging door tot in de Late Middeleeuwen.


Cultuurhistorische sloten

Ook zijn er in onze polder cultuurhistorische, kromme sloten te vinden. De uitbuikingen van de sloten geven aan dat er een terp heeft gelegen.


cultuurhistorische kromme sloot